Köszöntünk a LIBUB Group Kft. által üzemeltetett honlapon. A kiralyokeskeresztek.hu a jelen szerződésben foglalt közlemények és feltételek szerint áll rendelkezésedre szolgáltatásaival. Amikor a honlap bármely szolgáltatását használod alá vagy vetve a jelen szerződés szabályainak, irányelveinek, politikájának és feltételeinek. A LIBUB GROUP fenntartja a jogot, hogy a honlapra vonatkozó feltételeket akármikor megváltoztassa.

A honlap látogatásával, böngészésével, használatával beleegyezel a szerződés feltételeibe, ezért kérünk alaposan olvasd át azt.

Felhasználási feltételek

Az oldal használatával kezeskedsz róla, hogy elmúltál 18 éves vagy szülői/gyámi felügyelettel használod az oldalt. Az Általános Szerződési Feltételek betartásával biztosítunk neked egy korlátozott, visszavonható, nem átruházható és nem kizárólagos engedélyt a honlap eléréséhez. A honlap használata kizárólag a webáruház termékeinek megvásárlására és nem egy harmadik fél általi kereskedelmi célra használható, kivéve a LIBUB GROUP által jóváhagyott esetekben. A feltételek bármely megszegése az oldal által nyújtott szolgáltatások engedélyének azonnali visszavonásával jár. A fenti bekezdésben említettek és a LIBUB GROUP által engedélyezett esetek kivételével a honlap vagy annak bármely részének reprodukálása, terjesztése, eladása, bérbeadása, más munka alapjaként való felhasználása, fordítása, módosítása, visszafejlesztése, szétbontása vagy bármely módú felhasználása tilos.

Az oldalra tilos olyan adatokat, információkat vagy bármilyen anyagot feltölteni, az oldalon terjeszteni vagy akármilyen módon közzétenni, mely (a) sérti a szerzői jogokat, szabadalmakat, védjegyeket, szolgáltatási védjegyeket, kereskedelmi titkokat vagy bármely más tulajdonjogokat (b) becsületsértő, fenyegető, rágalmazó, obszcén, trágár, pornográf, diszkriminatív vagy sért bármilyen bűntetőjogi kötelezettséget az Amerikai Egyesült Államok vagy bármely más érintett ország törvényei szerint, (c) tartalmaz bármilyen hibát, vírust, férgeket, trap door-okat, trójai vírust vagy egyéb kártékony vírust vagy tulajdonságot. A kiralyokeskeresztek.hu bizonyos részeinek hozzásféréséhez felhasználófiókra és jelszóra van szükség. Ezek használatával engedélyezed az oldalra való belépést és használatot, és köteles vagy a felhasználási szerződés szerint eljárni. A kirlyokeskersztek.hu nem köteles az oldalra való belépések engedélyezését vagy forrását vizsgálni.

A felhasználói fiókod és jelszavadhoz való hozzáféréshez és azok használatáért kizárólag te vagy felelős, akkor is ha az a te hozzájárulásod nélkül történt. Ehhez hozzátartozik mindennemű kommunikáció, adatátvitel (pénzügyi kötelezettségek is) melyek ezen azonosítók általi használaton keresztül történnek. A te kizárólagos felelősséged, hogy a felhasználói fiókodat, annak jelszavát és az ezekhez tartozó adatokat megvédd. Köteles vagy haladéktalanul jelezni felénk ha az adataid jogtalan használatra kerülnek, vagy fenyegetik a honlap biztonságát.

A honlap a LIBUB GROUP KFT tulajdona, mely magyar törvények alapján működik és székhelye 6080 Szabadszállás, Honvéd utca 72-82. alatt található.

Vélemények és hozzászólások

Ha az Általános Szerződési Feltételekben vagy a honlapon másként nincs jelölve, minden ötlet, kérdés, vélemény, megjegyzés és javaslat, amit a KIRALYOKESKERESZTEK.HU honlapon/honlapnak küldesz nem bizalmasként és nem védettként kerül felhasználásra. Ezek elküldésével és/vagy benyújtásával visszavonhatatlanul beleegyezel abba, hogy a KIRALYOKESKERESZTEK.HU ezeket jogdíjmentesen, világszerte felhasználhatja, másolhatja, értékesítheti, közzéteheti, módosíthatja, megváltoztatja. A benyújtott pályázatok automatikusan KIRALYOKESKERESZTEK.HU tulajdonába kerülnek, és egyúttal elfogadod, hogy a jövőben nem kezdeményezel vitát ezek felhasználásával kapcsolatban.

Nyilatkozol, hogy a beküldött pályázat részben vagy teljes egészében mentes mindennemű szellemi tulajdon megsértésétől, vitáktól vagy egy harmadik fél követeléseitől. A LIBUB GROUP KFT nem vállal felelőséget az általad elkövetett szerzőjogi vagy egyéb visszaélésekkel kapcsolatban. Vállalod, hogy ilyen esetben kártalanítod a felet, akinek veszteséget okoztál.

A benyújtott javaslatok jogain kívül, amikor hozzászólást vagy véleményt írsz a honlapra, engedélyezed a KIRLAYOKESKERESZTEK.HU-nak, hogy használja a nevet mellyel kommentet, megjegyzést vagy egyéb tartalmat teszel közzé az oldalon. Kijelented és garantálod, hogy a kommentek, megjegyzések és egyéb tartalmak a tieid, vagy az ellenőrzésed alatt álnak, és hogy ezek a LIBUB GROUP KFT által való használata nem sérti a jogait egy harmadik félnek. Nem használhatsz hamis e-mail címet, nem tehetsz Úgy mintha más személy lennél vagy nem vezetheted félre bármely egyéb módon a KIRLAYOKESKERESZTEK.HU-t vagy egy harmadik felet ezeknek a tartalmáról. LIBUB GROUP KFT nem köteles a honlapra beküldött bármely tartalom törlésére.

Szerzői jogok

Minden, a honlapon található szöveg, grafika, fotó és egyéb kép, ikon, hanganyag, logó, szlogen, kereskedelmi név és egyéb tartalom a KIRALYOKESKERESZTEK.HU vagy a tartalom benyújtójának kizárólagos tulajdonát képezi. Előzetes írásbeli hozzájárulás nélkül tilos ezeket a tartalmakat használni, reprodukálni, módosítani, másolni, továbbítani, megjeleníteni, közzétenni, értékesíteni, terjeszteni vagy kereskedelmi forgalomba hozni. A KIRALYOKESKERESZTEK.HU védjegyeinek, szolgáltatásainak használata, az oldalon adatbányászok, robotok vagy hasonló adatgyűjtésre használatos eszközök használata szigorúan tilos.

A KIRALYOKESKERESZTEK.HU tartalmának és összeállításának bármely használata, mely a KIRLAYOKESKERESZTEK.HU-ot becsmérli, lejáratja vagy bármilyen módon törvénybe ütköző szigorúan tilos. A honlapon használt minden szoftver a KIRALYOKESKERESZTEK.HU és/vagy a szoftver szolgáltató tulajdona. A tartalom, összeállítás és a szoftver az állami, nemzeti és nemzetközi törvények védelme alatt áll. A fenti szabályok megsértése büntetőeljárást von maga után.

Szellemi tulajdon védelm‎e

A KIRALYOKESKERESZTEK.HU irányelve, hogy betartsa és szükség esetén megtegye a megfelelő lépéseket minden állami, szövetségi és nemzetközi törvényt sértő ügyben, védjegyet, szerzői jogot, szabadalmat vagy bármely más szellemi tulajdont sértő esemény kapcsán. Ha úgy gondolod, hogy a KIRALYOKESKERESZTEK.HU árulja, eladásra kínálja, termékek gyártásánál vagy szolgáltatásoknál felhasznál bármely anyagot mely a te szellemi tulajdonod, kérünk vedd fel a kapcsolatot velünk az KIRALYOKESKERESZTEK@GMAIL.COM e-mail címen keresztül.

Szükséges információk:

  1. A állítólagosan jogsértett fél nevében eljárásra jogosult személy elektronikus vagy fizikai aláírása.
  2. Az állítólagosan jogsértett munka vagy anyag pontos leírása.
  3. Az állítólagosan jogsértett munka pontos helye a honlapon. (URL)
  4. Információk melyek alapján fel tudjuk veled venni a kapcsolatot, mint például cím, telefonszám, e-mail cím.
  5. Nyilatkozat a részedről, melyben kijelented, hogy meg vagy győződve arról, hogy a vitatott anyag felhasználása szerzőjogilag nem engedélyezett vagy más birtokolja annak tulajdonát.
  6. A szóban forgó szellemi tulajdon azonosságait bizonyító iratok.
  7. (pl. “XYZ copyright”, “ABC védjegy, Reg. No. 123456, registered 1/1/04”, stb)
  8. Egy nyilatkozat, amelyben kijelented, hogy a fenti információk pontosak és bűntetőjogi felelősséged tudatában vallod, hogy te vagy a szerzői jog tulajdonosa, vagy az ügyben eljárásra felhatalmazott személy.

A szerződés felmondása és a felmondás hatálya

Minden egyéb jogi vagy jogorvoslati kérdésen túl a KIRALYOKESKERESZTEK.HU minden előzetes tájékoztatás nélkül jogosult felmondani a Felhasználási szerződést, vagy visszavonni a Felhasználási szerződés adta jogaidat. A szerződés megszűntetése esetében fel kell hagynod az oldal használatával és az oldalhoz kapcsolódó minden hozzáféréseddel, a KIRALYOKESKERESZTEK.HU az egyéb jogi lépéseken kívül azonnal megszüntet minden jelszót és felhasználói fiókot mely hozzád tartozik és megtagadja a hozzáférésedet a honlap egy részéhez vagy egészéhez. A megállapodás megszüntetése nem érinti a kapcsolódó jogokat és kötelezettségeket (beleértve többek között a fizetési kötelezettséget) melyek a szerződés megszűntetésének a napja előtt merültek fel.

Jogi nyilatkozat – Korlátozott felelősség

Eltérő rendelkezés hiányában a KIRALYOKESKERESZTEK.HU által nyújtott termékek megfelelnek a szabvány szerinti értékesítési feltételeknek.

KIRALYOKESKERESZTEK.HU nem nyilatkozik vagy vállal garanciát, az oldal működésére, a rajta található információkra, tartalmakra, anyagokra vagy termékekre.

Az oldal tartalmazhat pontatlanságokat, hibákat vagy elírásokat. A KIRALYOKESKERESZTEK.HU nem garantálja, hogy a honlap folyamatos vagy hibáktól mentes. A törvény által megengedett legnagyobb mértékben KIRALYOKESKERESZTEK.HU nem vonható felelősségre semmilyen, az oldal használata során történő indirekt, esetleges, büntető, példaszerű vagy következményes károkért. A jogszabályok által megengedett legnagyon mértékben a KIRALYOKESKERESZTEK.HU felelőssége károk esetén nem haladja meg az általad meghatározott díjak összegét, melyet az aktuális hónapban fizettél a KIRLAYOKESKERESZTEK.HU-nak.

Rendelés fogadás

Felhívjuk a figyelmedet, hogy a honlapon feltüntetett árak nem tekinthetők ajánlattételnek. Az rendelésed az ajánlat a vásárlásra, amit mi a KIRALYOKESKERESZTEK.HU rendelés visszaigazolásával elfogadunk. Előfordulhatnak olyan megrendelések, melyeket nem tudunk elfogadni és törölnünk kell. A KIRALYOKESKERESZTEK.HU fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint visszautasítson vagy töröljön rendeléseket. A helyzetek melyek egy megrendelés törlését eredményezhetik: megvásárolható mennyiség korlátozása, pontatlanság vagy hiba egy terméknél, annak díjszabásában vagy problémák melyekre a csalás elkerülési osztály figyelt fel. Előfordulhat, hogy egy rendelés elfogadása előtt további megerősítésre és információra van szükségünk. Felvesszük veled a kapcsolatot ha a rendelésed valamely része vagy egésze törlésre kerül vagy ha további információra van szükségünk.

Gépelési hibák

Míg törekszünk arra, hogy a honlapon feltüntetett árak pontosak legyenek, árbeli vagy gépelési hibák előfordulhatnak. Az árakat a rendelés lefolyásáig nem tudjuk pontosan megerősíteni. Abban az esetben, ha egy termék ára vagy rá vonatkozó információ nem helyesen van feltüntetve a KIRALYOKESKERESZTEK.HU visszautasíthatja vagy törölheti az adott termékekre leadott rendelést. Abban az esetben, ha egy termék ára helytelenül van feltüntetve egy munkatársunk felveszi veled a kapcsolatot a további tennivalókkal kapcsolatban vagy töröljük a rendelést és arról küldünk értesítést.

Árak alakulása különböző pénznemekben

A LIBUB GROUP KFT által árusított termékek árszabásai forint alapúak. Más pénznemben feltüntetett árak a napi euró árfolyam alapján vannak számolva. A valuták ingadozó értéke miatt a nem Európai valutának feltüntetett árak esetében előfordulhat, hogy nem naprakészek. A honlapon, ahol a nem európai címletű árak pontatlanok lehetnek: promóciós bannerek, promóciós oldalak, információ a termékkategóriák oldalain. A megjelenített árak a termékeken, az árfolyamtól függetlenül, azok az árak melyeket a termék rendelésekor köteles vagy fizetni, ebbe beleértendő a szállítás is.

Linkek a honlaphoz

Előzetes írásbeli hozzájárulásunk nélkül nem hozhatsz létre linket a honlaphoz. Ha mégis megteszed, azt saját kockázatra teszed és a fent említett határozatok fognak rád hivatkozni a honlap használatával kapcsolatban.

Linkek a honlapon

A honlap tartalmazhat linkeket más honlapokra, melyek egy harmadik fél tulajdonában állnak és általuk vannak üzemeltetve. A honlap használatával elfogadod, hogy a KIRALYOKESKERESZTEK.HU nem felelős ezen oldalak tartalmáért vagy működéséért.

Jogorvoslat

Elfogadod, hogy a KIRALYOKESKERESZTEK.HU jogorvoslata szerint a Szerződésre vonatkozó bármilyen tényleges vagy fenyegető sértés esetén a KIRALYOKESKERESZTEK.HU jogosult egyedi alkalmassági vagy ideiglenes intézkedésre vagy mindkettőre. Továbbá, hogy minden esetleges kárért a KIRALYOKESKERESZTEK.HU jogszerűen jogosult ésszerű költségek begyűjtésére, beleértve az esetleges ügyvédi költségeket.